Ông anh bán 57,2m2 ở đầu làng Thôn Đổng Xuyên, xã Đặng Xá, Gia Lâm.

2,059,000,000

Giá bán: 2,059 tỷ.Diện tích 57,2m2.Thôn Đổng Xuyên, xã Đặng Xá, Gia Lâm.